Privacy Policy

INLEIDING
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsinformatie die u aan SolarDistri B.V. verstrekt, bijvoorbeeld via een contactformulier, telefoongesprek, email of een bestelling die u plaatst via onze webshop. SolarDistri B.V. draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan SolarDistri B.V. verschaft met grootste mogelijke zorgvuldigheid wordt behandeld en beveiligd. De Privacyverklaring van SolarDistri B.V. is in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de diensten van SolarDistri B.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat SolarDistri B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan de Privacyverklaring te accepteren.

DOELEINDEN VAN DE  GEGEVENSVERWERKING
Uw persoonsgegevens worden door SolarDistri B.V. verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op vergroting van het klantenbestand.

Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt zijn onder meer het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan bestaande of potentiële relaties van SolarDistri B.V., de behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media, voor de behandeling van klachten, vragen over de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.

SolarDistri B.V. verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij SolarDistri B.V. van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN
SolarDistri B.V. gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die aan SolarDistri B.V. worden toevertrouwt. Zo zorgt SolarDistri B.V. ervoor dat gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen SolarDistri B.V. toegang tot uw gegevens.
SolarDistri B.V. bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar) verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN SOLARDISTRI B.V.
Wanneer u zich aanmeldt voor één van de diensten van SolarDistri B.V. vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van SolarDistri B.V. of die van derde partijen. SolarDistri B.V. behandelt uw gegevens vertrouwelijk en zal uw persoon/bedrijfsgegevens niet doorverkopen of delen met externe partijen.
U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren.

COOKIES
SolarDistri B.V. verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat SolarDistri B.V. haar diensten hierop kan afstemmen. De website van SolarDistri B.V. maakt gebruik 
“cookies” om de website te helpen analyseren en onze diensten naar u als klant verder te verbeteren. De door cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van SolarDistri B.V. of beveiligde interne systemen. SolarDistri B.V. gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

COOKIES UITZETTEN
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser

GOOGLE ANALYTICS
SolarDistri B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken om zodoende de werking van onze website te optimaliseren. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van SolarDistri B.V. gebruikt wordt, om rapporten over de website aan SolarDistri B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. SolarDistri B.V.  heeft hier geen invloed op. SolarDistri B.V. heeft Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De website van SolarDistri B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. SolarDistri B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,  waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DERDEN
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van de webbouwers, transporteurs en handelspartners van SolarDistri B.V. ten behoeve van onze leveringen en diensten. Deze gegevens zullen enkel en alleen gebruikt worden om uw bestelling zo goed en zo snel mogelijk te kunnen verwerken. Deze gegevens zullen niet verder verspreid worden door SolarDistri B.V. of door bovenstaande partijen. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers, webbouwers, transporteurs en handelspartners zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

SolarDistri B.V. verstuurt haar e-mail nieuwsbrieven met MailCamp. MailCamp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Uitschrijven van e-mail nieuwsbrieven is mogelijk met de uitschrijffunctionaliteit in de e-mailnieuwsbrief.

VERANDERINGEN
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de huidige website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

AANPASSEN/UITSCHRIJVEN COMMUNICATIE
Als u uw gegevens wilt inzien, aanpassen of als u zich wilt uitschrijven, dan kunt u contact met ons SolarDistri B.V. opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

AANSPRAKELIJKHEID
Alle informatie en diensten aangeboden op deze website worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar SolarDistri B.V. kan geen garanties geven met betrekking tot de juistheid van de informatie op de website.

SolarDistri B.V. is op generlei wijze aansprakelijk voor schade geleden door:
• Het niet beschikbaar of bereikbaar zijn van de website.
• Het via bezoeken van een externe hyperlink van de website.
• Onvolledige of foutieve informatie/prijzen op de website.
• Afwijkende levering van goederen (bekijk hier de algemene leveringsvoorwaarden).
• Uitingen van derden op de website (bijvoorbeeld door banners, reclame of opmerkingen).

VRAGEN EN FEEDBACK
SolarDistri B.V. controleert regelmatig of SolarDistri B.V. aan dit privacy beleid voldoet. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met SolarDistri B.V. opnemen via: [email protected]

Solardistri B.V. 
Zernikeweg 1 3241 MG Middelharnis
T: +31 085-0470300 | KvK. 72413662

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »